0_ABEILLEdeGUERLAIN4.jpg

Lịch sử lọ nước hoa

10-11-2016

Nhà thiết kế bao bì huyền thoại Marc Rosen từng khẳng định: "Bao bì sản phẩm là người bán hàng thầm lặng". Tuy nhiên, mỗi vỏ chai đựng nước hoa - theo một cách nào đó - là người bán hàng thuyết phục, "biết nói những lời bùi tai nhất". Mỗi chiếc lọ chính là chìa khóa cho những gì chứa đựng bên trong.

Content1 (mobil)
Trang 6 của 7 trang (68 bài)Đầu<...67>Cuối
Content2 (mobil)
content2