0_ong-nhom.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 31.08.2019 - Kỷ niệm 85 năm công ty Tower Optical sáng chế ra loại ống nhòm quan sát hoạt động bằng tiền xu, năm 1934

31-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày này năm 1934, công ty Tower Optical đã sáng chế ra ống nhòm quan sát hoạt động bằng tiền xu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2