0_bez04_ehigher-res-horizontal.jpg

TIME - Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2017 – Titans: CEO Jeff Bezos

19-08-2017

NIENLICH - Jeffrey Preston "Jeff" Bezos là một doanh nhân và nhà đầu tư người Hoa Kỳ. Ông là một trong những người có vai trò quan trọng trong sự phát triển của thương mại điện tử khi là sáng lập viên và CEO của Amazon.com.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2