• Trang chủ
  • Toàn quyền đông dương - Niên lịch
  • > Tag
  • > Toàn quyền đông dương
0_3011Phuchutich.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Công trình trên 100 tuổi] (P.73) Phủ Chủ tịch – 116 năm biểu tượng cường quyền tại Thủ đô (1906 - 2022)

06-10-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Trong thời kỳ thực dân Pháp cai trị Đông Dương, để phô diễn quyền lực, chính phủ Pháp đã xây dựng 3 dinh toàn quyền ở Hà Nội, Sài Gòn và Đà Lạt. Vì khi ấy chính quyền thực dân coi Hà Nội là Thủ đô của Liên bang Đông Dương (1902-1945) nên dinh toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội lớn nhất và cũng sang trọng nhất.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2