0_top-11.jpg

11 công trình làm thay đổi bộ mặt châu Âu

28-03-2017

Những dự án dưới đây khổng lồ cả về quy mô và mức đầu tư, hứa hẹn tái thiết và thay đổi hoàn toàn bộ mặt châu Âu, theo Business Insider.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2