0_ipiccy_image-2022-10-05T091203-096.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 60 năm ngày thành lập Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (5/10/1962 – 5/10/2022)

05-10-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật - thành lập ngày 05/10/1962.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2