0_First-News-hat-giong-tam-hon.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 26 năm ngày thành lập Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News (10/12/1994 - 10/12/2020)

10-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] First News được thành lập ngày 10/12/1994 với tên gọi Ban Biên Dịch First News với ý tưởng lúc bấy giờ là “Mang đến cho bạn đọc những thông tin, kiến thức mới nhất và hữu ích nhất.” Ban đầu, Ban Biên Dịch chỉ có ba người. Công việc chính là tìm những cuốn sách hay và cần thiết với bạn đọc, rồi tiến hành dịch thuật, biên tập, thiết kế, liên kết với các nhà xuất bản Trẻ, Phụ Nữ, Tổng Hợp TP. HCM… in ấn và tự phát hành.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2