• Trang chủ
  • Trường đại học y hà nội - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường đại học y hà nội
0_ipiccy_image-2023-02-07T102020-632.jpg

[WOTIMES – VIETKINGS] Công bố Top 100 đơn vị trên trăm tuổi còn hoạt động tại Việt Nam lần1/năm 2023: (P.1) Trường Đại học Y Hà Nội (1902 – 2023)

07-02-2023

(kyluc.vn) Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm 1902, là một trường đại học có bề dày lịch sử lâu đời trong các trường Đại học hiện có ở Việt Nam. Hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Nhà trường có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế và đạt nhiều thành tích bởi những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2