• Trang chủ
  • Trường đại học điện lực - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường đại học điện lực
0_trao_bang_dh.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.16) Những thành tích trong 124 năm đào tạo nguồn nhân lực ngành điện của Trường Đại học Điện Lực (1898- 2022).

21-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Đại học Điện lực, thành lập năm 1898, là trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho Ngành và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Ngành.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2