• Trang chủ
  • Trường đại học công nghiệp hà nội - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường đại học công nghiệp hà nội
141372_7_-DH-CONG-NGHIEP-HN-1-1.jpg

[WOTIMES – VIETKINGS] Công bố Top 100 đơn vị trên trăm tuổi còn hoạt động tại Việt Nam lần1/năm 2023: (P.7) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023)

09-02-2023

(nienlich.vn) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có bề dày lịch sử hơn 120 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là hai trường: Trường Chuyên nghiệp Hà Nội (thành lập năm 1898) và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng (thành lập năm 1913). Qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, nâng cấp từ trường Trung học Công nghiệp I lên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2