• Trang chủ
  • Trường đại học phú yên - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường đại học phú yên
0_nienlich_wowtime_PhuYen-University.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Phú Yên (24/01/2007 - 24/01/2022)

24-01-2022

VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) và Trường Trung học Kinh tế – Kĩ thuật (THKT-KT) Phú Yên.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2