• Trang chủ
  • Trường đh văn hóa tp hồ chí minh - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường đh văn hóa tp hồ chí minh
0_nienlich_wowtime_DH_Van-Hoa_TP_HCM.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 46 năm ngày thành lập Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (03/01/1976 - 03/01/2022)

02-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 3-1-1976, là cơ sở giáo dục ĐH công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), đào tạo nguồn nhân lực các lĩnh vực: Văn hóa, Nghệ thuật, Thông tin, Truyền thông và Du lịch cho các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2