• Trang chủ
  • Trường đại học nông lâm - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường đại học nông lâm
0_nien-lich_wowtime_TUAF.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 51 năm ngày thành lập Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên) (19/09/1970 – 19/09/2021)

18-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 19 tháng 9 năm 1970 theo Quyết định số 98/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tên của trường đã có nhiều thay đổi qua nhiều thời kỳ để phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu của thực tiễn

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2