0_nienlich_wowtime_truong_Trung-cap_bien-phong-2_hua.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 42 năm ngày thành lập Trường Trung cấp Biên phòng 2 (02/04/1980 - 02/03/2022)

02-04-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 02/4/1980 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có Quyết định số 40/QĐ-QL, thành lập Trường Hạ sĩ quan Biên phòng 3là tiền thân của Trường Trung cấp Biên phòng 2 ngày nay.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2