0_tram-4g-viettel.jpg

Tháng 4, Viettel có 25.000 trạm phát sóng 4G

07-03-2017

Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, đến nay Viettel đã có 16.000 trạm 4G và đến hết tháng 4 sẽ có 25.000 trạm 4G. Viettel là nhà mạng đầu tiên sẽ chính thức khai trương dịch vụ 4G ở Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2