0_le-ich-mov.jpg

Kỷ niệm 480 năm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc

06-04-2018

Lễ kỷ niệm 480 năm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc đã diễn ra tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2
content3
content4
content5
content6
content7
content8
content9
content10
content11
content12