0_188502-004-E3C84A62.jpg

Mỹ phẩm Trần Gia tổ chức gala kỷ niệm 5 năm thành lập

27-09-2018

Ngày 20/9 tại trung tâm hội nghị Gala Center, Công ty TNHH TMDV Mỹ phẩm Trần Gia tổ chức gala 5 năm thành lập với sự tham gia của tập thể lãnh đạo, nhân viên cùng nhiều khách mời.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2