0_IMG_1414.JPG

VESAK 2019 thiết lập Đàn lễ cầu nguyện cho hòa bình nhân loại lớn nhất thế giới

16-05-2019

NIENLICH.VN - Sáng ngày 14/5/2019, Đại lễ Vesak 2019 đã bế mạc và ghi nhận những thành công to lớn và tốt đẹp trong ba ngày (12/5-14/5) với các phiên hội thảo khoa học, triển lãm và nghi lễ tôn giáo.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2