0_z3938054473660_5a5acfe50996b8511062310edd8ba9c2.jpg

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] TS.Vũ Tiến Lộc - Vị lãnh đạo “thép” với tư duy đổi mới của cộng đồng Doanh nhân Việt Nam

06-12-2022

(KỶ LỤC - WOWTIMES) Bằng trọn vẹn tâm lực và trí lực, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã góp phần to lớn trong công cuộc thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Những góc nhìn vĩ mô, đa chiều cùng cách tiếp cận đầy thực tiễn của ông đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong suốt thời gian qua.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2