0_z3891322511555_978b7aabd3d0288af366c930c710407f.jpg

Cung Thiếu nhi Hà Nội xác lập Kỷ lục Việt Nam với bức tranh “Ước mơ của em” do 500 thiếu nhi Thủ đô tham gia thực hiện

18-11-2022

(kyluc.vn) Tối ngày 17 tháng 11 năm 2022, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao Kỷ lục Việt Nam đến đại diện lãnh đạo Cung thiếu nhi Hà Nội.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2