0_CEO-vernon_50044712.jpg

Vernon Kwek: Từ một công nhân đến CEO của công ty có tới 3.000 nhân viên

06-08-2019

"Anh mãi chỉ là một thằng dọn vệ sinh", từng bỏ học, đi tù, người đàn ông này vẫn trở thành CEO của 3.000 nhân viên sau lời miệt thị của bạn gái cũ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2