0_Vertu-29-6-201533-9933-1435638-2953-6026-156836016.jpg

Vertu quay lại thị trường Việt Nam

19-09-2019

Sau 2 năm vắng bóng, cửa hàng chính hãng đầu tiên của Vertu sẽ mở lại vào tháng tới tại TP HCM.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2