0_ipiccy_image-2023-02-06T091424-683.jpg

[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 24 năm ngày thành lập Công ty TNHH Uni-President Việt Nam (06/02/1999 - 06/02/2023)

06-02-2023

(nienlich.vn) Công ty TNHH Uni-President Việt Nam thành lập ngày 06/02/1999 tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương. Trải qua 24 năm phát triển, Công ty TNHH Uni-President Việt Nam đã từng bước thành lập chi nhánh ở các tỉnh Tiền Giang, Quảng Nam, Ninh Thuận…, mở rộng sản xuất, thỏa mãn nhu cầu thị trường của các quốc gia Đông Nam Á.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 281 trang (2804 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2