0_NIENLICH_WOWTIMES_CTY_CP_Cao-su_Dong-Phu_Dorico_-s.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 95 năm ngày thành lập Công ty CP Cao su Đồng Phú (21/05/1981 - 21/05/2022) – ( 1927-2022)

21-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Tiền thân là đồn điền Phú Riềng, kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1927. Là vùng đất đỏ Bazan có khí hậu và địa chất phù hợp với phát triển cây cao su nhưng cũng là nơi có truyền thống Cách mạng, là nơi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Miền Đông Nam Bộ ra đời ngày 28/10/1929. Sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện Hiệp định hợp tác với Liên Xô (cũ) lần thứ nhất, ngày 21/5/1981 Công ty cao su Đồng Phú được thành lập.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 81 trang (807 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2