0_ASUS-Nha-san-xuat-bo-mach-chu-tot-nhat-the-gioi.jpg

ASUS - Nhà sản xuất bo mạch chủ tốt nhất thế giới

04-10-2020

KYLUC.VN - Được thành lập vào năm 1989, ASUS là một công ty đa quốc gia nổi tiếng với các bo mạch chủ tốt nhất thế giới và máy tính cá nhân chất lượng cao, màn hình, card đồ họa, bộ định tuyến và các giải pháp công nghệ khác. Tháng 5 qua, ASUS đã đang tổ chức sự kiện '30 năm bên nhau' để kỷ niệm 3 thập kỷ làm phần cứng và thiết bị ngoại vi OEM.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2