0_nienlich_wowtimes_Tong-CTY-Hang-khong_Viet-Nam_may.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 27 năm ngày thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam (27/05/1995 - 27/05/2022)

27-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Vào ngày 27/05/1995, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được thành lập trên cơ sở liên kết 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không, lấy Vietnam Airlines làm nòng cốt.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (34 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2