0_cuoc-doi-va-su-nghiep-cua-nguyen-trai.jpg

[WOWTIMES – Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam 2022] (P.1) Kỷ niệm 642 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới- Nguyễn Trãi (1380- 2022)

29-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Danh nhân văn hóa thế giới- Nguyễn Trãi là một nhà văn, nhà chính trị, quân sự đại tài, một nhà tư tưởng lớn mà cả cuộc đời đã tận tụy lo cho nhân dân, cho đất nước.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2