0_Timothy-John-Berners-Lee.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2022] Chúc mừng ngày sinh của nhà sáng lập World Wide Web - Tim Berners-Lee (08/06/1955)

08-06-2022

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Berners-Lee là nhà sáng lập ra tập đoàn World Wide Web (W3C) – là công ty đóng góp to lớn cho sự phát triển liên tục của mạng Web.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2