0_nienlich_wowtime_SADICO_CAN-THO-01.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 34 năm ngày thành lập Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ (18/04/1988 - 18/04/2022)

17-04-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] SADICO CẦN THƠ, tiền thân là Cty Sản Xuất - Kinh Doanh VLXD Cần Thơ thành lập ngày 18/04/1988, là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP Cần Thơ

Content1 (mobil)
Trang 63 của 63 trang (629 bài)Đầu<...616263
Content2 (mobil)
content2