0_000000000-28edb2f6.jpg

Các nhà khảo cổ học phát hiện thêm các xác ướp hơn 2000 năm ở miền Nam Cairo

01-12-2018

NIENLICH.VN - Ai Cập cho biết các nhà khảo cổ đã phát hiện ra tám chiếc quách đá vôi với xác ướp bên trong khoảng 25 dặm (40 km) về phía nam của thủ đô Cairo.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2