• Trang chủ
  • Xây dựng nhà máy mới - Niên lịch
  • > Tag
  • > Xây dựng nhà máy mới
0_image001_6.jpg

Tân Hiệp Phát đầu tư 1.820 tỷ đồng xây dựng nhà máy mới

19-04-2017

Nhà máy mới của tập đoàn nằm ở Chu Lai, áp dụng công nghệ mới, kỳ vọng sản xuất gần 50.000 sản phẩm mỗi giờ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2