[WOTIMES – VIETKINGS] Công bố Top 100 đơn vị trên trăm tuổi còn hoạt động tại Việt Nam lần1/năm 2023: (P.3) Đại học Quốc gia Hà Nội (1906 –2023)

08-02-2023

(kyluc.vn) Đại học Quốc gia Hà Nội (tiền thân là Đại học Đông Dương) được thành lập theo Quyết định số 1514a ngày 16/5/1906 của Toàn quyền Đông Dương, đặt trụ sở tại số 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (thời Pháp thuộc là phố Boulevard Bobillot).

 

Đại học Quốc gia Hà Nội có lịch sử hoạt động từ năm 1906, chính thức được thành lập vào ngày 10/12/1993. (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. Hiện tại, Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai 126 chương trình đào tạo đại học và 131 chương trình đào tạo thạc sỹ và 107 chương trình đào tạo tiến sỹ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ… Tỷ lệ quy mô đào tạo sau đại học/tổng quy mô đào tạo chính quy đạt 33.88%. Quy mô đào tạo đại học chính quy được giữ ổn định. Hàng năm, trường đào tạo trên 5.000 cử nhân khoa học, trong đó 13.1% sinh viên tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế; 2.400 thạc sỹ và 200 tiến sỹ.

 

Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

Xuyên suốt thời gian hoạt động, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn chú trọng công tác hợp tác phát triển, nghiên cứu khoa học. Hoạt động hợp tác quốc tế được VNU đa dạng về hình thức, với nhiều chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu hiệu quả, thể hiện thế mạnh và tiềm năng của đơn vị. Đại học Quốc gia Hà Nội luôn chủ trương ưu tiên phát triển hợp tác lâu dài, tin cậy với các đại học, các tổ chức khoa học và giáo dục có uy tín trên thế giới, với các tập đoàn, doanh nghiệp ngoài nước dưới hình thức hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo quốc tế chương trình đại học và sau đại học, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ, …

 

Cố GS.NGND Đinh Xuân Lâm (bên trái) và GS.TS Lê Văn Lân (bút danh Mã Giang Lân) - hai nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội được tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ. (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

(WOWTIMES) NHỮNG CỘT MỐC VÀ THÀNH TỰU TRONG HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 16/05/1906, Đại học Đông Dương được thành lập, đặt trụ sở tại số 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 

Tòa nhà trụ sở của Đại học Đông Dương (được thành lập từ năm 1906 nay là hình ảnh biểu tượng của Đại học Quốc gia Hà Nội) tại số 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

Ngày 15/11/1945, Trên cơ sở Đại học Đông Dương, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam được thành lập, khai giảng khoá đầu tiên dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập.

Năm 1967, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội được thành lập trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngày 10/12/1993, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 3 trường đại học: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội thời điểm này bao gồm Trường Đại học Đại cương và 4 trường đại học chuyên ngành: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ; Các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, các đơn vị phục vụ.

 

Lễ ra mắt ĐHQGHN tại số tòa nhà Trường Đại học Tổng hợp, 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

Năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị định về việc xóa bỏ Trường Đại học Đại cương, đồng thời trong năm này, thành lập Nhà In Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ.

Năm 2000, Đại học Quốc gia Hà Nội có 04 trường đại học thành viên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm) và 03 khoa trực thuộc: Khoa Công nghệ, Khoa Kinh tế, Khoa Sư phạm và các đơn vị khác.

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 14/2001/QĐ-TTg và Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg về việc tổ chức lại và ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có 03 trường đại học thành viên: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ và 01 viện nghiên cứu khoa học thành viên - Viện Công nghệ Thông tin; các khoa, trung tâm nghiên cứu trực thuộc; các đơn vị phục vụ; Văn phòng và các Ban chức năng. Thời điểm đó, có một số Ban chức năng đã được thành lập, trong đó có Ban Quan hệ Quốc tế, Ban Thanh tra… và có tổ chức Đảng - đoàn thể được thành lập là Khối Văn phòng Đảng - đoàn thể.

 

Nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội tại số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (được khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 12/1998). (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

Năm 2003, khởi công xây dựng Đại học Quốc gia tại cơ sở Hòa Lạc.

Ngày 19/3/2004, thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Ngày 25/5/2004, thành lập Trường Đại học Công nghệ.

Ngày 19/5/2005, thành lập Trung tâm Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 06/3/2007, thành lập Trường Đại học Kinh tế.

 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: ueb.edu.vn)

 

Ngày 24/5/2007, thành lập Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học.

Ngày 24/12/2008, thành lập Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng.

Ngày 03/4/2009, thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở Khoa Sư phạm.

Ngày 05/9/2013, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở thảo thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Đến nay, cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm 36 đơn vị, trong đó: Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội (Văn phòng, 09 Ban chức năng và Khối Văn phòng Đảng - đoàn thể) và 35 đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, gồm: 09 trường đại học thành viên; 02 trường trực thuộc, 01 Khoa trực thuộc và 02 Trung tâm đào tạo môn chung; 05 Viện nghiên cứu khoa học thành viên, 02 Viện nghiên cứu khoa học trực thuộc, 14 đơn vị dịch vụ và phục vụ trực thuộc. Bên trong các trường đại học thành viên của ĐHQGHN có 04 trường THPT (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường THPT Khoa học Giáo dục) và 01 Trường THCS (Trường THCS Ngoại Ngữ). ĐHQGHN có 08 tổ chức thực hiện nhiệm vụ đặc biệt (01 Trung tâm, 02 Văn phòng, 02 Quỹ phát triển, 03 Câu lạc bộ), chi tiết được nêu tại Sơ đồ tổ chức, bộ máy.

 

Trung tâm thư viện và Tri thức số ĐHQGHN chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2022. (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

01 Huân chương Sao vàng

03 Huân chương Hồ Chí Minh

05 Anh hùng lao động

01 Huân chương Độc lập hạng Nhất

01 Huân chương Độc lập hạng Ba

25 Huân chương Lao động hạng Nhì

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

48 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT)

05 Cờ thi đua Chính Phủ

1568 Bằng khen của Bộ GD&ĐT

07 Chiến sĩ thi đua toàn quốc

238 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT

62 Nhà giáo Nhân dân

137 Nhà giáo Ưu tú

249 Học sinh đạt giải thưởng Quốc tế, Khu vực

637 Học sinh đạt giải Quốc gia .

 

Lễ tuyên dương và trao thưởng cho các học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đoạt huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022. (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ, khẳng định danh tiếng, xác lập vị trí đại học hàng đầu Việt Nam và ghi danh vào nhóm các trường đại học có vị thế cao trong khu vực và thế giới. Vị trí xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong các bảng xếp hạng uy tín thế giới luôn được duy trì và gia tăng. Đơn vị liên tục xếp vị trí số 1 Việt Nam và nằm trong nhóm 801-1000 thế giới theo các bảng xếp hạng Times Higher Education (THE), QS. Một số lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Cũng theo xếp hạng của THE, các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Đặc biệt, mới đây nhất, đơn vị được xếp vào nhóm 101-150 các cơ sở giáo dục đại học dưới 50 năm thành lập có chất lượng hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

 

Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - ngày làm việc đầu tiên của Cơ quan ĐHQGHN tại trụ sở mới ở Hòa Lạc, ngày 19 tháng 5 năm 2022. (Ảnh: vnu.edu.vn)

 

Với sứ mệnh là đại học tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị đối tác xây dựng và phát triển các nền tảng hỗ trợ hệ thống giáo dục quốc dân; lan tỏa, phát triển văn hóa chất lượng; cầu nối giữa người học và các nhà tuyển dụng như: Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học, Kênh chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp, Kênh đào tạo tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, Nền tảng kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp. Gắn kết sứ mệnh với phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bên cạnh hoạt động giáo dục và đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đã không ngừng nổ lực thể hiện trách nhiệm quốc gia trong việc tham gia chủ trì, thực hiện những chương trình nghiên cứu có tầm vóc, mang giá trị thời đại, giá trị dân tộc và nhân văn lớn, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao đối với sự phát triển của xã hội, đóng góp hết mình cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

__________________

Trong năm 2022 - 2023, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) phối hợp cùng Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WowTimes), đơn vị trực thuộc TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam triển khai Hành trình tìm kiếm và vinh danh Top 100 đơn vị 100 tuổi còn hoạt động tại Việt Nam (Lần I, Năm 2023). Hành trình được triển khai nhằm tìm kiếm, xác lập Niên lịch các đơn vị có lịch sử hình thành và phát triển từ 100 năm trở lên, đồng thời ghi nhận Thành tựu mà các đơn vị đã cống hiến và đạt được xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Trong danh sách công bố Top 100 đơn vị 100 tuổi còn hoạt động tại Việt Nam - Lần 1 năm 2023, gồm 30 đơn vị trong lĩnh vực giáo dục; 27 đơn vị trong lĩnh vực Y tế; 23 đơn vị Hành chính sự nghiệp; 20 Doanh nghiệp và Thương hiệu trên 100 tuổi.

Danh sách các đơn vị trong TOP 100 ĐƠN VỊ TRÊN TRĂM TUỔI CÒN HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM (Lần 1, Năm 2023) sẽ được VIETKINGS tiếp tục công bố trong thời gian tới nhằm giới thiệu rõ hơn về lịch sử hình thành, những thành tựu và đóng góp của các đơn vị trong hơn một thế kỷ, trở thành động lực và nguồn cảm hứng phát triển cho các cá nhân – tổ chức trong hôm nay và mai sau. Các đơn vị nằm trong TOP 100 ĐƠN VỊ TRÊN TRĂM TUỔI CÒN HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM (Lần 1, Năm 2023) có thể liên hệ VietKings để đón nhận bằng Niên lịch và Thành tựu tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam gần nhất trong năm 2023.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ

TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM – VIETKINGS

Địa chỉ: 148 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Phụ trách hành trình: Ms Quyên - 08 333 14 555

Email:

Website: https://kyluc.vn

 

 

Quyên Nguyễn - kyluc.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2