0_106220720_3197333820303798_2133976167640689754_n.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.80) 117 năm Bệnh viện Hữu nghị Việt- Tiệp- không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng (1905- 2022)

03-08-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, tiền thân là Nhà thương bản xứ được người Pháp xây dựng từ năm 1905. Trải qua hơn một thế kỷ xây dựng, hiện bệnh được xếp hạng bệnh viện hạng 1 và trở thành địa điểm chăm sóc sức khỏe uy tín của người dân.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 10 của 20 trang (192 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2