0_ipiccy_image-2022-07-23T090456-785.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.60) Trường Trung học Phổ thông Việt Đức- ngôi trường Thủ đô hơn một trăm năm bề dày lịch sử (1897- 2022)

23-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Có truyền thống xây dựng và đào tạo lâu đời, Trường Trung học Phổ thông Việt Đức hiện là một trong những trường đi đầu Hà Nội về chất lượng giảng dạy.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 12 của 20 trang (192 bài)Đầu<...1112131415...>Cuối
Content2 (mobil)
content2