0_nova-group-khang-dinh-vi-the-voi-he-sinh-thai-da-n.jpg

NOVAGROUP - 30 năm hành trình “Cho cuộc sống bừng sáng”

19-09-2022

Năm 1990, Luật Doanh nghiệp Tư nhân ra đời và ngày 15-4-1992 Luật Hiến pháp Việt Nam được Quốc hội thông qua. Đây là đạo luật cơ bản chuyển đổi từ nền kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể sang nền kinh tế hàng hóa thị trường với nhiều thành phần.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 25 trang (246 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2