0_nien-lich_wowtime_dh_cong_nghiep_thuc-pham_HUFI.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 39 năm ngày thành Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (09/09/1982 - 09/09/2021)

09-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 09/09/1982 Bộ Công nghiệp Thực phẩm ban hành quyết định 986/CNTP về việc thành lập trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tiền thân Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ngáy nay, nhằm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ kinh tế kỹ thuật cho ngành công nghiệp thực phẩm tại phía Nam.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 11 của 26 trang (254 bài)Đầu<...1112131415...>Cuối
Content2 (mobil)
content2