0_Airimex-tru-so-01.JPG

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 32 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex) (21/03/1989 – 21/03/2021)

21-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex) thành lập ngày 21/3/1989 và hoàn thành IPO ngày 18/5/2006 với cổ đông sáng lập là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - cổ đông lớn nhất của Công ty.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 15 của 26 trang (254 bài)Đầu<...1112131415...>Cuối
Content2 (mobil)
content2