0_nienlich_wowtimes_Tap-doan-CN-Vien-thong-quan-doi.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 33 năm ngày thành lập Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội ( Viettel) (01/06/1989 - 01/06/2022)

01-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Tổng Công ty Điện tử thiết bị thông tin (SIGELCO) được thành lập - là tiền thân của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là một tập đoàn Viễn thông và Công nghệ Việt Nam được thành lập vào ngày 01/06/1989

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 26 trang (254 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2