0_nienlich_wowtime_TT_HL_TT_QG_Da-Nang_khuon-vien.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 28 năm ngày thành lập Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng (16/03/1994 - 16/03/2022)

16-03-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 16/3/1994 Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số: 75/QĐTC-ĐT trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 26 trang (254 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2