0_z4149714211179_5111698997df310d2ba9dfd73ff26fb1.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2023] Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: 47 năm phục vụ toàn diện cho ngành thể dục thể thao Việt Nam

02-03-2023

(WOWTIMES - VIETKINGS) Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (UPES) là trường trọng điểm đào tạo giáo viên chuyên trách thể dục thể thao khu vực phía Nam. Sau 47 năm thành lập và phát triển, UPES xác định phải kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, hoàn thiện lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, xác định lại vị trí việc làm, số lượng người làm việc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 21 trang (205 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2