0_nienlich_wowtime_Hoc-vien_Quoc-phong.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 46 năm ngày thành lập Học viện Quốc phòng (21/02/1976 - 21/02/2022)

21-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 21 tháng 2 năm 1976, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 38/QĐ–BQP thành lập Học viện Quân sự Cao cấp do Thượng tướng Hoàng Văn Thái, Thứ trưởng ký

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 21 trang (205 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2