0_nienlich_wowtime_DH-Chinh-Tri.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 46 năm ngày thành lập Trường Đại học Chính trị (14/01/1976 - 14/01/2022)

14-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 14/01/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 18/QĐ-QP về việc thành lập Trường Sĩ quan Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 21 trang (205 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2