[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 71 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/04/1950 - 21/04/2021)

21-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập ngày 21/4/1950 tại chiến khu Việt Bắc, theo chủ trương của Thường vụ T.Ư Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, Hội Nhà báo Việt Nam là đại diện của những người làm công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà báo trong tác nghiệp; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Hội cũng giám sát việc tuân thủ luật pháp, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về thông tin, báo chí; thực hiện các hoạt động đối ngoại theo quy định của pháp luật.       

Trường Huỳnh Thúc Kháng – Trường đầu tiên đào tạo cán bộ viết báo. Ảnh tư liệu

                                

            Trở lại dòng lịch sử 71 năm trước, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 21/4/1950, Hội những người viết báo Việt Nam ra đời tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên do nhà báo Xuân Thủy - nhà ngoại giao, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng làm Chủ tịch. Tại Đại hội lần thứ 2, tổ chức vào năm 1959, Hội đã đổi tên thành Hội Nhà báo Việt Nam. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 7/7/1976, Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam hợp nhất với Hội Nhà báo Việt Nam, lấy tên chung là Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam, từ con số gần 300 hội viên buổi đầu tiên thành lập, đến nay, tổ chức Hội Nhà báo đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với 22 nghìn hội viên, công tác tại hơn 800 cơ quan báo chí trên cả nước.Bằng các sản phẩm báo chí, đội ngũ những người làm báo cả nước đã góp phần đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp sức vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Hội Nhà báo Việt Nam

Địa chỉ:  Tầng 3 - Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Lô E 2 KĐT Cầu Giấy, Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

 Website  http://hoinhabaovietnam.vn/

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 21/4/2021. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

11 năm ngày thành lập  Liên hiệp các hội kỹ thuật Sơn La   (21/04/2010 - 21/04/2021)

04 năm ngày thành lập  Bệnh viện Mắt Hà Nội 2   (21/04/2017 - 21/04/2021)

27 năm ngày thành lập  Tập đoàn Võ đường Ngọc Hòa   (21/04/1994 - 21/04/2021)

 

 


TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 04/2021)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2