[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 72 năm ngày thành lập Trường Chính trị Tô Hiệu (03/05/1950 - 03/05/2022)

03-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Ngày 03 tháng 5 năm 1950 sau Hội nghị Thành uỷ Hải Phòng, đã quyết định mở trường thường trực (trường của Đảng) để huấn luyện cán bộ từ trình độ cơ sở đến sơ cấp. Trường được vinh dự mang tên đồng chí Tô Hiệu

         Từ đội ngũ ban đầu, khi mới thành lập, với hơn chục cán bộ, nhân viên, đến nay, Trường đã có gần 70 cán bộ, viên chức, lao động, trong đó có 39 giảng viên (01 giảng viên cao cấp; 12 thạc sĩ; 06 giảng viên đang học cao học). Tổ chức bộ máy của Trường cũng biến động nhiều. Từ bộ máy đầu tiên, còn đơn giản, gồm Ban Giám đốc, các bộ phận hướng dẫn, văn phòng và tiếp tế, cấp dưỡng, cơ cấu tổ chức của Trường, qua nhiều lần thay đổi, đã dần dần hoàn chỉnh, như hiện nay, với Ban Giám đốc và 04 khoa (Lý luận cơ bản; Xây dựng Đảng; Nhà nước Pháp luật; Quản lý nhà nước), 03 phòng (Hành chính Tổ chức; Đào tạo; Khoa học Thông tin Tư liệu) và 01 trung tâm (Tin học Ngoại ngữ).

(WOWTIMES) Những dấu mốc và thành tựu quan trọng của Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng

 

- Ngày 06/8/1963, sau khi Hải Phòng và Kiến An hợp nhất, lấy tên là thành phố Hải Phòng, Trường Tô Hiệu và Trường Đảng Kiến An cũng được hợp nhất thành Trường Đảng thành phố Hải Phòng, lấy tên là Trường Tô Hiệu.

- Cuối năm 1969, Trường nghiệp vụ xây dựng đảng của thành phố (thành lập năm 1968) được sáp nhập vào Trường Tô Hiệu

- Ngày 11/10/1988, Trường được chính thức mang tên Trường Đảng Tô Hiệu.

- Năm 1990, Trường nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì

- Ngày 01/9/1992, Trường đào tạo cán bộ thành phố mang tên Tô Hiệu được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đảng Tô Hiệu và Trường Hành chính Pháp lý của thành phố.

- Ngày 5/9/1994, theo Quyết định 88/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “thành lập trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, trường chính thức mang tên “trường Chính trị Tô Hiệu”

- Năm 2000, Trường nhận được Huân chương Lao động hạng Nhất

- -Năm 2009, Trường nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Năm 2010, Trường nhận được Huân chương Độc lập hạng ba

- Ngày 29/04/2022, Trường nhận được Huân chương Lao động hạng Ba

 

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng,  (Hình ảnh: Internet)

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU HẢI PHÒNG

Địa chỉ:   1 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

WEBSITE:https://truongchinhtritohieu.haiphong.gov.vn/

Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng chúc mừng ngày thành lập của các đơn vị có ngày kỷ niệm trong ngày 03/05/2022. Kính chúc các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có nhiều thành tựu hơn trên những chặng đường tiếp theo.

 

15 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn (03/05/2007 - 03/05/2022)

32 năm ngày thành lập Hội Đông Y thị xã Quảng Trị (03/05/1990- 03/05/2022)

19 năm ngày thành lập Trung tâm đào tạo tiếng Đức tại TP.Vinh (03/05/2015 - 03/05/2022)

76 năm ngày truyền thống Cơ quan Công tác dân tộc (03/05/1946 - 02/03/2022)

 


HUY ĐỨC – VIETKINGS - TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM - WOWTIMES (THÁNG 05/2022)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2