0_nienlich_wowtime_Dh_Khoa-hoc-tu-nhien.png

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 81 năm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (30/03/1996 - 30/03/2022) –(1949-2022)

30-03-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 8 trang (76 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2