0_nienlich_wowtime_PETROLIMEX_tru-so.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 66 năm ngày thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (12/01/1956 - 12/01/2022)

12-01-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ được thành lập ngày 12/01/1956. Sự ra đời của Tổng công ty nhanh chóng phát huy vai trò của thương nghiệp quốc doanh, là tiền đề cho sự phát triển sau này của ngành xăng dầu Việt Nam.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 8 trang (76 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2