0_BV-Quan-Y_354-HaNoi-02.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 72 năm ngày thành lập Bệnh viện Quân y 354 ( 24/05/1949 – 24/05/2021)

24-05-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Bệnh viện Quân y 354 tiền thân là Quân y xá Trần Quốc Toản (còn gọi là Quân y viện Trung ương), được thành lập theo Nghị định 82/NĐ, ngày 27/5/1949 của Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 8 trang (76 bài)Đầu<...678>Cuối
Content2 (mobil)
content2