Các sự kiện lịch sử trong nước tiêu biểu vào 2/6 năm xưa

02-06-2017

NIENLICH - Cùng nhìn lại những sự kiện quan trọng có ý nghĩa đã diễn ra trong dòng lịch sử dân tộc.

Nhà bác học Lê Quí Đôn (1726-1784)

 

2-6-1784: Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn Việt Nam thời hậu Lê qua đời, thọ 58 tuổi. Ông sinh 2-8-1726 ở Diên Hà, Tiên Hưng, Sơn Nam, Thái Bình. Một số tác phẩm có tính chất bách khoa như: Vân đài loại ngữ.
 
Nhà thờ Nguyễn Huy Oánh (1713-1789), bậc thầy thi ca thời Lê Trung Hưng

 

2-6-1789: Nguyễn Huy Oánh, nhà vǎn, nhà thơ đời Lê Hiển Tông qua đời, thọ 76 tuổi. Ông sinh ngày 4-11-1713 ở trường Lưu, Lai Thạch, La Sơn, Hà Tĩnh. Các tác phẩm chính của ông: Phụng sử yên kinh tập, Bắc dư tập lãm, Sơ học chỉ nam, Phụng sự yên đài tổng ca, Cổ lễ nhạc chương thi vǎn tập.
 
 

 

2-6-1897: Toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ là Paul Doumer đã ra nghị định về chính sách thuế thân đối với người dân ở Bắc Kỳ.
 
 

 

2-6-1976: Quốc hội Việt Nam khóa VI phiên đầu tiên quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2