Tokyo, Singapore dẫn đầu các thành phố an toàn nhất thế giới, Hồng Kông tụt hạng

04-09-2019

NIENLICH.VN / VIETKINGS - Chỉ số Thành phố An toàn 2019 của The Economist Intelligence Unit đã xếp hạng 60 thành phố bằng cách đánh giá các chỉ số kỹ thuật số, y tế, cơ sở hạ tầng và an ninh cá nhân. Các thành phố đã có hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt, các đội an ninh mạng chuyên dụng và kế hoạch ứng cứu thảm họa, và nhiều yếu tố khác.

 

Singapore thiết lập điểm chuẩn cho cơ sở hạ tầng và an ninh cá nhân.

Tokyo, Singapore và Osaka một lần nữa được Đơn vị Dự báo kinh tế (EIU) vinh danh là các thành phố an toàn nhất thế giới trong bảng xếp hạng dựa trên an toàn và khả năng phục hồi đô thị.

Mặc khác, Hồng Kông giảm xuống thứ 20 sau khi xếp thứ 11 năm 2015 và thứ chín vào năm 2017.

Các thành phố châu Á khác được xếp hạng thậm chí thấp hơn bao gồm Bắc Kinh (31), Kuala Lumpur (35) và Jakarta (53).

Trong Chỉ số thành phố an toàn 2019, 60 thành phố từ năm châu lục đã được đánh giá dựa trên bốn yếu tố: kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng, y tế và an ninh cá nhân.

Trên bốn loại, có 57 chỉ số được đánh giá - bao gồm 10 chỉ số mới nhấn mạnh khả năng phục hồi môi trường. Dữ liệu được thu thập từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay.

Chỉ số thành phố an toàn 2019

Chỉ số này, dựa trên nghiên cứu do Tập đoàn NEC tài trợ, xếp hạng 60 thành phố trên toàn thế giới dựa trên đánh giá về an ninh kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng, y tế và cá nhân của họ.

Nói chung, các thành phố được xếp hạng cao nhất cung cấp quyền tiếp cận vào chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và có các đội an ninh mạng chuyên dụng, tuần tra cảnh sát dựa vào cộng đồng và lập kế hoạch liên tục thảm họa.

Singapore đặt chuẩn mực cho cơ sở hạ tầng và an ninh cá nhân nhưng Tokyo và Osaka là những công ty hàng đầu về an ninh kỹ thuật số và y tế tương ứng.

 

Tokyo đã được Đơn vị Dự báo kinh tế vinh danh là thành phố an toàn nhất thế giới. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Hồng Kông lao dốc ở ba trong bốn nội dung được căn cứ đánh giá. Đáng kể nhất, nó đã giảm 17 bậc, từ thứ năm xuống 22, khi nói đến bảo mật kỹ thuật số do một chỉ số bổ sung về các mối đe dọa phần mềm độc hại cục bộ.


Khang Nguyễn - NIENLICH.VN / VIETKINGS


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2