Cơm Tấm Dì Phượng - 40 Năm Tuổi Núp Hẻm Giữa Lòng Trung Tâm Sài Gòn Níu Chân Thực Khách

19-07-2023

Nằm trong con hẻm nhỏ số 241 Bến Vân Đồn thuộc quận 4, Tp Hồ Chí Minh. Quán cơm tấm gia truyền này đã được 3 thế hệ thay phiên nhau bán hơn 40 năm. Từ thế hệ đầu tiên bán cách đây mấy chục năm về trước rồi truyền lại cho Dì Phượng. Tính đến nay cũng đã gắn bó đến 23 năm với hàng cơm và con hẻm.


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2